تصفیه هوا

تصفیه هوا

باتوجه به فعالیتِ بدنی ورزشکاران در محیط های سربسته ی باشگاه ها، ایجاد سیستمِ تهویه مطبوع از اولویتهای هر مرکز به شمار می آید.
باتوجه به فعالیتِ بدنی ورزشکاران در محیط های سربسته ی باشگاه ها، ایجاد سیستمِ تهویه مطبوع از اولویتهای هر مرکز به شمار می آید. برای ایجاد تهویه مطبوع، عوامل مختلفی از جمله طراحیِ ایده آل و ساخت و اجرای بدنه ی سیستم تهویه مهم میباشند. از آنجا که فعالیتِ بدنی در باشگاههای ورزشی زیاد می باشد،به این علت ،تعرّقِ بدنِ ورزشکاران هم به لحاظ رطوبت و هم به لحاظِ گرما و سرما باید موردِ بررسی و کنکاش و ارزیابیِ دقیق قرار گیرد تا به نتیجه مطلوب در مورد اقداماتی که باید صورت پذیرد برسیم برای ایجاد سیستم مطلوبِ تهویه مطبوعِ باشگاههای ورزشی ، هم ایجادِ سیستم رفت(دمنده) و هم سیستم برگشت(مکنده) ،الزامی می باشد.
سیستم دمنده باعثِ دمِشِ هوای تازه و ایجادِ هوای خنک در تابستان و ایجاد هوای گرم درزمستان در محیط می گردد.
سیستم مکنده باعث جذب هوای نامطبوعِ محیط و آماده سازیِ فضای باشگاه ورزشی برای دمِشِ هوای تازه و مطبوع می گردد.
طبق گفته مجله IronMan در زمینه بدنسازی، رساندن و نگه داشتن دمای ماهیچه ها در حد مناسب به صورت گرم امری ضروری محسوب میشود. ه پیشنهاد این مجله دمای سالن باید میزان تقریبی 21درجه سانتگراد ثابت نگه داشته شود.
انجمن بین المللی تناسب اندام پیشنهاد میکند، در باشگاه هایی که نزدیک استخر قرار دارند، دما بین 22تا 27 درجه نگه داشته شود. دمای استاندارد برای کلاس های یوگا 27 درجه با سطح رطوبت نسبی 40%تا 60% میباشد.
مشکلات ناش از عدم کنترل رطوبت و دمای سالن های ورزشی : 
-    رشد قارچ و کپک
-    پیشرفت باکتری و ویروس
-    افزایش هزینه های مصرف انرژی
-    تهویه ناکافی و تجمع گاز CO2 
هر سالن ورزشی به سیستم گرمایش، سرمایش، هواساز و رطوبت گیر نیاز دارد تا محیطی بهداشتی، مطلوب و مفرح برای ورزشکاران فراهم شود.
هوایی که از بیرون میاید، ذرات غبار و آلاینده همراه خود دارد که با سیستم فیلتراسیون هوا تصفیه میشود و در صورت نیاز گاز اکسیژن به باشگاه به صورت مکانیزه تزریق میگردد. بدین منظور از سه دستگاه بویلر(گرمایش)، چیلر(سرمایش) و هواساز استفاده میگردد. یا از یک دستگاه که به جای سه دستگاه ذکر شده، استفاده میکنیم مثل روف تاپ، زنت، ایرواشر و اکونوپک.
آوانا سیستم هوارسانی و تهویه هوای باشگاه تان را با داشتن یک تیم متخصص طراحی و اجرا با توجه به نوع استفاده و ابعاد سالن راه اندازی میکند.