کفپوش ورزشی درجاریز

کفپوش ورزشی درجاریز

کفپوش درجاریز نوعی از کفپوش لاستیکی است که به صورت یکپارچه و در محل اجرا می شود. شیوه تولید و نصب کفپوش درجاریز به شکلی میباشد که بنا بر نوع محیط و برآورده سازی ، متناسب با کاربری مکان مورد نظر، اجرا و پیاده سازی می گردد.
از مزایای کفپوش درجاریز گرانولی نسبت به تایلی می توانبه موارد زیر اشاره کرد:
  • به یکپارچه بودن
  • وجود نداشتن درز و لبه
  • ضربه گیری تا حدود دوبرابر بیشتر و بالاتر
  • امکان اعمال طرح و نقشه و رنگ مورد نظر مشتری و کارفرما در هنگام اجرای کفپوش
  • برگشت پذیری بسیار بالا به علت سیال بودن مواد اولیه کفپوش درجاریز