المان های شهری

المان های شهری

می توان با طراحی و استقرار یک المان مناسب ، شرایط را برای معرفی ظرفیت های مختلف مردم منطقه مهیا کرد . در اغلب شهرها ، شهرداریها توجه خاص به نصب المان های پر محتوا داشته و این موضوع به عنوان یکی از مهمترین عوامل جذب گردشگر تبدیل شده است.

می توان با طراحی و استقرار یک المان مناسب ، شرایط را برای معرفی ظرفیت های مختلف مردم منطقه مهیا کرد . در اغلب شهرها ، شهرداریها توجه خاص به نصب المان های پر محتوا داشته و این موضوع به عنوان یکی از مهمترین عوامل جذب گردشگر تبدیل شده است.

المان های شهری به مجموعه طرح ها و حجم های تزئینی و نمادی گفته می شود که جهت رساندن مفهومی خاص از زیبایی ، فرهنگ ، تاریخ و مذهب ساخته می شود و در اماکن عمومی و عبوری شهری نصب می شود .

المان های شهری از عناصر مهم در زیباسازی شهری هستند که می توانند در ارتقا حس مکان و هویت شهروندان تاثیر بسزایی داشته باشند. از جمله اهداف طراحی المان های شهری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-هویت بخشی: بین المان ها و هویت شهری رابطه ای دو سویه برقرار است؛ به گونه اي كه هويت يك شهر يا منطقه بر شكل گيري المانهاي خاص آن تاثيرگذار است و از سوي ديگر طراحي المان در ايجاد هويت براي منطقه مي تواند نقش به سزايي داشته باشد.

2-زیباسازی فضاي شهري: طراحي مناسب المانها وحذف آلودگيهاي بصري مي تواند تاثير بسزايي در زيباسازي فضاي شهري وتقويت روحيه شهروندان داشته باشد؛ ضمن اينكه قرارگيري المانهاي جذاب در فضاهاي شهري باعث ايجاد تنوع و غني شدن آنها مي شود.
المانهاي شهري انواع مختلفي دارند كه عبارتند از:
المانهاي نمايشي، المان هاي بياني و المان هاي عملكردي.
المان نمایشی
همانگونه که از نام این المان مشخص است، صرفا جنبه نمایشی و با هدف قرار دادن گروه خاصی از اقشار جامعه که در زمینه خاص هنری مطالعه دارند تهیه و تولید می گردد. تعداد این نوع المان در سطح شهر معمولا کم و در مکان هایی مانند: گالری ها، نمایشگاه آثار هنری، بیشتر دیده می شود.
المان بیانی
این نوع از المان بر خلاف نمونه نمایشی در مکان های عمومی و با مخاطب عام و به طور کل افرادی که در مقوله هنر اطلاعات چندانی نیاز ندارند ارتباط برقرار می کند. به طور خلاصه بیان گر مفاهیم خاصی هستند که جهت انتقال پیام یا مفهومی به مخاطب ساخته می شوند و محل نصب و استقرار این المان ها معمولا در سطح شهر و میادین می باشد.
المان عملکردی
بر خلاف دو نمونه گفته شده در بالا، طراحی و ساخت این نوع از المان شهری نیازمند تحقیق و مطالعه در زمینه برخی نیازهای خاص انسانی برای استفاده بهینه در فضاهای نصب، طراحی و تولید می گردد. برای روشن شدن موضوع و انتقال بهتر مفهوم میتوان به نمونه هایی مانند : ایستگاه اتوبوس، دکه های روزنامه، باجه تلفن، محیط وسیع تری مانند مترو و برخی دیگر از تاسیسات موجود شهری اشاره نمود.