آبنمای سنتی ایرانی

آبنمای سنتی ایرانی

آبنما و استخر در بـاغ‌های ایـران یـکی از ضـروری‌تـرین عـناصر ایـجاد باغ بـوده‌ است.

توضیحات

آبنما و استخر در بـاغ‌های ایـران یـکی از ضـروری‌تـرین عـناصر ایـجاد باغ بـوده‌ است. آبـنماهـایی به سـبک بـاغ های ایـرانی با جـوی‌هـای آب طـبـقـاتـی و نـازل‌هـای آبـنـمـای سنـگی یا سفـالی (کـله قـنـدی ) یـک سبـک از آبـنـمـاهـای کـلاسـیـکمـحـسـوب مـی شوند. اصلی‌ترین عاملی که همواره به باغ‌های ایرانی حیات می‌بخشید، آب جاری بوده است که در چهارباغ‌ها، جویبارها و جوی‌های کم‌شیب به حرکت درمی‌آمد و هوای باغ را مطبوع و دلپذیر می‌ساخت.
در باغ‌های ایرانی، برای ایجاد محیطی آرام و خنک، چاره‌ای جز احداث جوی‌های آب در طول تمام باغ نبوده‌ است و معمولاً این جوی‌ها در تقاطع‌ها به حوضچه تبدیل می‌شدند. باغ فین کاشان که از باغ‌های معروف دوره صفویه، زندیه، قاجاریه و هم‌چنین زمان ما می باشد به علت وفور آب چشمه سلیمانی و حوض و استخر و فواره‌های فراوان و درختان کهنسال و عمارت‌های تاریخی، همواره جزو معرف‌ترین و پرجاذبه‌ترین باغ‌های کشور ما بوده‌ است.
شرکت آوانا طراحی و اجرای آبنماهای سنتی را با بهره گیری از اساتید خبره در امور معماری سنتی ایران انجام می دهد. همچنین این شرکت تولید کننده نازل های سنتی سفالی و سنگی می باشد. جهت دریافت مشاوره تخصصی در این حوزه، با شرکت آوانا تماس حاصل نمایید.