لاکر

لاکر

امروزه باشگاه های بدنسازی تمام کمدهای کلیدی را برداشته اند و قفل‌های کمد دیجیتالی را جایگزین آن‌ها کرده اند و قفل‌های الکترونیکی را به جای قفل‌های قبلی نصب نموده اند

توضیحات

امروزه باشگاه های بدنسازی تمام کمدهای کلیدی را برداشته اند و قفل‌های کمد دیجیتالی را جایگزین آن‌ها کرده اند و قفل‌های الکترونیکی را به جای قفل‌های قبلی نصب نموده اند، و یک دستبند مخصوص، بدون نیاز به کلید، سکه یا ژتون، برای هر کمد تعبیه شده است. بدین‌ترتیب دسترسی از طریق نزدیک کردن دستبند به قفل کمد الکترونیکی فراهم است .اعضا فقط دستبند را به مچ خود بسته، دست‌شان را به کمد نزدیک می‌کردند و کمد قفل می‌شود .به شکل کلی، قفل کمد دیجیتالی، در هر زمان با یک دستبند مجزا فعالیت می‌کند. یعنی اعضا فقط یک دستبند را دریافت نموده و این کمد قفل و باز می‌شود. این کمد تا زمانی که فرد دیگری از آن استفاده کند باز باقی می‌ماند. همچنین قفل الکترونیک زمانی که کاربر در حال استفاده آن است، چراغ LED چشمک‌زن فعال دارد، بنابراین خیلی آسان است که با یک نگاه اجمالی متوجه شویم که کدام کمدها خالی هستند. اگر یکی از اعضا دستبند خود را گم ‌کرد، این کمد با استفاده از یک دستبند ویژه باز می‌شود که این روند مشخصا باعث صرفه‌جویی زمان برای اعضا به منظور مدیریت کمد می‌شود.